Ekspedeerimine
Dec 12, 2023

Keskkonnatasudega seotud muudatused laevatranspordi hindades.

Alates 1. jaanuarist kehtestatakse uus saastekvoote kajastav lisatasu.

Keskkonnatasudega seotud muudatused laevatranspordi hindades.

Alates 1. jaanuarist kehtestatakse uus saastekvoote kajastav lisatasu. Mis tuleneb ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (EU ETS) laienemisest laevandusse. 

2005. aastal loodud ELi heitkogustega kauplemise süsteem on maailma esimene rahvusvaheline heitkogustega kauplemise süsteem.

ETSiga rakendab EL laevandusettevõtete jaoks kulupõhist raamistikku,et kiirendada üleminekut säästvale tegevusele, luues tööstusele stiimuleid investeeringute suurendamiseks uutesse tehnoloogiatesse ja üleminekuks uutele kütustele,et vähendada keskkonnamõju. 

ETSi praktiline mõju tähendab,et laevafirmad peavad ostma ELilt kvoote, invisteerides samal ajal alternatiivsetesse kütustesse ja uutesse tehnoloogiatesse. Heitkogustega kauplemise süsteem mõjutab märkimisväärselt tööstuse kulubaasi ja suurenenud kulud peavad osaliselt katma laevafirmade kliendid. 

Sujuva ülemineku tagamiseks peavad laevandusettevõtted algsel järkjärgulise kasutuselevõtu perioodil kvoodid tagastama vaid osaliselt oma heitkogustest:

  • 2025: 40% 2024. aastal teatatud heitkogustest;
  • 2026: 70% 2025. aastal teatatud heitkogustest;
  • Alates 2027. aastast: 100% nende teatatud heitkogustest.

Rohkem infot EU ETS kohta:   Reducing emissions from the shipping sector (europa.eu).

Get 20% OFF on your first order. Subscribe to our newsletter and get your coupon!
Subscribe