Ekspedeerimine
Dec 12, 2023

Milliseid dokumente läheb vaja kauba transportimiseks?

Kauba transport Euroopas võib esmapilgul tunduda bürokraatlik väljakutse, kuid korrektselt täidetud dokumendid on edu võti.

Milliseid dokumente läheb vaja kauba transportimiseks?

Tere tulemast artiklisse, kus vaatleme kauba transportimiseks olulisi dokumente Euroopas.

Rahvusvahelise kaubaveo edukas korraldamine nõuab hoolikat planeerimist.Samuti vajalike dokumentide korrektset ja põhjalikku vormistamist.

Rahvusvahelist on kokku lepitud kaubaveo tingimused, kus kajastatakse veolepingu kõikide osapoolte õigusi ja kohustusi.

Vaatame üle mõned peamised dokumendid ja nende tähendused,et  kauba transport kulgeks sujuvalt.

 

1.CMR

Saateleht ehk CMR-dokument on üks olulisemaid kaubavedu puudutavaid dokumente. See dokument kinnitab, millist kaupa veetakse, kust see pärineb ja kuhu sihtkohta see peaks jõudma.

See dokument on kohustuslik kaupade tarnimisel mis tahes Euroopa riiki või mujale maailmas.

CMR-i ehk rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsiooni eesmärk on määratleda kaubasaatja, kaubasaaja, transporditavad kaubad ning vedaja kohustused ja vastutus.

 

CMR konventsioon täismahus versioon on leitav siit: https://www.eraa.ee/files/filemanager/files/cmr_konventsioon.pdf

  

2.Tollideklaratsioon

 Tollideklaratsioon on vajalik dokument, mis tuleb esitada kaupade importimisel või eksportimisel Euroopa Liidu väliste ehk kolmandate riikidega.

Kõik pakid mis saabuvad kolmandatest riikidest tuleb deklareerida. Kauba ekpordil kolmandatesse riikidesse tuleb vormistada eksportdeklaratsioon.

Tollideklaratsioon sisaldab teavet kauba päritolu, väärtuse ja muude tolliformaalsustega seotud üksikasjade kohta. Täpse tollideklaratsiooni täitmine on oluline, et vältida viivitusi ja tagada kauba takistamatu liikumine.

3.Kaubaarve / pakkeleht

Kaubaarve (commercial invoice) -  üks levinumaid rahvusvahelise kaubandusega seotud dokumente. Sisaldab infot saadetise kohta, sh kauba kirjeldus, kauba väärtus,(saatja) ja ostja(saaja) info. Sealhulgas ka tarne- ja maksetingimusi.

See on oluline nii tolliformaalsuste kui ka maksude arvutamiseks. Kaubaarve peab olema täpne ja tõene ja kajastama tegelikkust.

Pakkeleht ( packing list) – müüja poolt vormistatud dokument, mis sisaldab teavet saadetise kohta: pakendi mõõtmed, kaal, kuidas on pakitud.

Kauba saatja poolt vormistatud kaubaarve ja pakkelehe alusel koostab vedaja veokirja (CMR)

4.Transpordileping

Transpordi leping sõlmitakse, kui klient tellib kauba või saadetise, mille vedajaks on ATV Transpordi AS.

Transpordileping fikseerib kokkulepped vedaja ja kaubaomaniku vahel. See hõlmab tingimusi, nagu vedaja vastutus, transporditingimused ja maksetingimused. Korrektne transpordileping aitab vältida arusaamatusi ja kindlustab selge vastutuse kõigi osapoolte jaoks.


5.Sertifikaadid ja erinevad load:

Mõned kaubad nõuavad erilisi sertifikaate või deklaratsioone, vastavalt kauba liigile.

Näiteks toiduained võivad vajada veterinaarsertifikaate või kange alkohol ohtliku kauba deklaratsioone. Enne kauba saatmist tuleks kontrollida, milliseid eri sertifikaate või lubasid konkreetsed tooted nõuavad.

 

Kauba transport Euroopas võib esmapilgul tunduda bürokraatlik väljakutse, kuid korrektselt täidetud dokumendid on edu võti. Oluline on olla teadlik nõutavatest dokumentidest vastavalt kauba iseloomule ja sihtkohale. Mõistes nende dokumentide rolli ja täites need hoolikalt, saate tagada, et teie kaup jõuab sihtkohta õigeaegselt ja tervena!

Get 20% OFF on your first order. Subscribe to our newsletter and get your coupon!
Subscribe