Projekti-ja eriveod

Erivedude alla liigituvad kõik eriveotingimusi nõudvad kaubad nt. ülegabariidlised.

Projekti-ja eriveod

Erivedude alla liigituvad kõik eriveotingimusi nõudvad kaubad nt. ülegabariidlised.

1) Suuremõõtmeline veos on koormaga või koormata sõiduk (autorong), mille üksainuski mõõde ületab liiklusseaduse alusel kehtestatud suurima lubatud suuruse või kui koorem ulatub sõidukist (autorongist) ette- või tahapoole üle 1 m.

2) Raskekaaluline veos on koormaga või koormata sõiduk (autorong), mille tegelik mass või mis tahes telje koormus ületab liiklusseaduse alusel kehtestatud suurima lubatud suuruse. Tegemist on erivedudega, mille kohta kehtivad erinõuded, mis on kehtestatud transpordivaldkonda haldava ministeeriumi määrusega. 

Selliste regulatsioonide eesmärgiks on: 

• tagada kasutatava infrastruktuuri (teedevõrk, sillad jne) heaperemehelik tarvitamine eriveoste puhul; 

• kindlustada liiklusohutus veoprotsessi teostamise ajal ja veoteel (marsruudil); 

• tagada veetava eriveose kahjustusteta kohaletoimetamine sihtpunkti.

Suuremamahuliste projektide juures teeme koostööd oma ala kogenud spetsialistidega.

Projektiveod:

Olenevalt projekti keerukusest ja eripäradest leiab meie meeskond alati lahenduse, mis vastab kliendi soovidele ja vajadustele.

Pakume usaldusväärseid ja kulu efektiivseid lahendusi, mis vastavad tänapäeva ohutus,teenindus ja kvaliteedi standarditele.

Täida vorm ning helistame sulle tagasi esimesel võimalusel!

Tööpäevadel vastame teile juba mõne tunni jooksul.