Ohtliku kauba transport (ADR veod)

Ained ja esemeid, mis plahvatus-, tule- või kiiritusohu, mürgisuse, sööbivuse...

Ohtliku kauba transport (ADR veod)

Teenusest

Ohtlikeks veosteks loetakse vastavalt «Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppele (ADR)» aineid ja esemeid,

mis plahvatus-, tule- või kiiritusohu, mürgisuse, sööbivuse või muude omaduste tõttu võivad tekitada veoprotsessis

märkimisväärset kahju inimeste tervisele, tema omandile või keskkonnale.

Selliste vedude teostamiseks peavad juhid omama vastavat tunnistust ning veokitel peab olema lisavarustus.

ATV Transpordi autojuhid on läbinud vastava koolituse ning autod on varustatud vajalike lisadega.

Loe täpsemalt artiklist

Täida vorm ning helistame sulle tagasi esimesel võimalusel!

Tööpäevadel vastame teile juba mõne tunni jooksul.